FIRST SKY

میجویمش، با من باش ...

میجویمش، با من باش ...

FIRST SKY

وقت آن امد که من سوگندها را بشکنم
بندها را بر درانم پندها را بشکنم
چرخ بد پیوند را من برگشایم بند بند
همچو شمشیر اجل پیوندها را بشکنم
پنبه ای از لاابالی در دو گوش دل نهم
پند نپذیرم ز صبر و بندها را بشکنم
مهر برگیرم ز قفل و در شکر خانه روم
تا ز شاخی زان شکر این قندها را بشکنم

تا به کی از چند و چون ؟ آخر ز عشقم شرم باد !
کی ز چونی برتر آیم چندها را بشکنم ؟

آخرین مطالب
نویسندگان

دوره شبهات مهدویت

دوشنبه, ۸ مهر ۱۳۹۲، ۰۸:۰۰ ب.ظ

خب میخوام یکم کاربردی مطلب بزارم پس از امروز مطالبی رو تحت عنوان تحلیل و بررسی شبهات مهدویت روی وبلاگ میذارم.


و یه نکته برای برادران و خواهران اهل تسنن ! بیشتر سعی میکنم تا از منابع مورد قبول شما استفاده کنم.


مباحث از کلاس های استاد حقانی برداشت شده.