FIRST SKY

میجویمش، با من باش ...

میجویمش، با من باش ...

FIRST SKY

وقت آن امد که من سوگندها را بشکنم
بندها را بر درانم پندها را بشکنم
چرخ بد پیوند را من برگشایم بند بند
همچو شمشیر اجل پیوندها را بشکنم
پنبه ای از لاابالی در دو گوش دل نهم
پند نپذیرم ز صبر و بندها را بشکنم
مهر برگیرم ز قفل و در شکر خانه روم
تا ز شاخی زان شکر این قندها را بشکنم

تا به کی از چند و چون ؟ آخر ز عشقم شرم باد !
کی ز چونی برتر آیم چندها را بشکنم ؟

آخرین مطالب
نویسندگان

۳ مطلب در بهمن ۱۳۹۳ ثبت شده است

۰۰:۵۵۱۷
بهمن

بسم الله ...


 


تنهاییم را در گوشه گوشه ی خانه حس می کنم، وقتی صدایت را برای گم شدن در صدایم پیدا نمی کنم ...
خسته می شوم از تکرار ...
از نبودنت ...
از تکرار نبودنت که همیشه با من است ...
کجایی نمیدانم ..
چند سالیست که فقط چند لحظه تو را دیده است، منی که هر لحظه با تو بود ...
کسی که هر روزش تو بودی روزهاست که برایش چون شب می گذرد ...
دلم که می گیرد تو را بهانه می کند ...
چه کنم ؟!
دل است دیگر!
تو را می خواهد ...
و من ناتوانم از عمل به خواسته ی او ...
<<تو>> برایم جمع شده در قاب عکسی و خروار ها خاطره !
تو را میانشان گم کرده ام ...
آه که چه قدر تنهایم در نبودنت ...
کاش مثل همیشه بودی تا برایت بخندم ...
ذوق کنم و در آغوشت بگیرم ..
نوازشم کنی و من عشق و محبتت را در هر جزء وجودم حس کنم ...
کاش دوباره قدری بود و التماس دعایی ..
و نگاهی خیره ... که مگر می شود دعایت نکنم ؟! ...
کاش هنوز روضه ای بود و چایی و نان قندی تا برایت تکه تکه کنم و لذت ببرم از لذت بردن تو ...
من که ام بی تو ؟!
من خدایم را ...
عاشقانه هایم را
همه چیزم را از تو دارم ...
همه و همه اش جمع شده در یک مفاتیح و یک عینک ...
برگ در برگ ...
سطر در سطر ...
واژه در واژه ...
من گم شده ام میان بازی قاب طلایی نگاهت با سیاهه های کاغذ سپید ...
من جا مانده ام پشت یک ویلچر ...
دیگر منی برایم نمانده ...
<<من>> به خاک سپرده شده است ...
همزمان با تو ...


A3man 

۱۳:۴۸۰۷
بهمن

در سمت توام؛

دلم باران ..

                      دستم باران ..

                                  دهانم باران ..

                                             چشمم باران ...

 

۱۵:۳۴۰۳
بهمن

<<هو الحق>>


این روزها عجیبم،
کمی عجیب تر از همیشه.
مانده ام در بغض بارانی که نمی بارد ..
ملتمس نگاه تو ..


 

                          A3man