FIRST SKY

میجویمش، با من باش ...

میجویمش، با من باش ...

FIRST SKY

وقت آن امد که من سوگندها را بشکنم
بندها را بر درانم پندها را بشکنم
چرخ بد پیوند را من برگشایم بند بند
همچو شمشیر اجل پیوندها را بشکنم
پنبه ای از لاابالی در دو گوش دل نهم
پند نپذیرم ز صبر و بندها را بشکنم
مهر برگیرم ز قفل و در شکر خانه روم
تا ز شاخی زان شکر این قندها را بشکنم

تا به کی از چند و چون ؟ آخر ز عشقم شرم باد !
کی ز چونی برتر آیم چندها را بشکنم ؟

آخرین مطالب
نویسندگان

۴ مطلب با موضوع «اشعار مذهبی» ثبت شده است

۱۷:۰۹۲۹
شهریور
شهر از هیجان عشق خالی شده است دنیای زمینیان خیالی شده استای ابر بهار من! بیا نوبت توست این باغ دچار خشکسالی شده استA3man ..
۱۰:۲۷۱۹
شهریور

کوه پرسید ز رود

زیر این سقف کبود

راز ماندن در چیست ؟

گفت:

      در رفتن من

                کوه پرسید: و من ؟

گفت:

     در ماندن تو

               بلبلی گفت: و من ؟

خنده‌ای کرد و بگفت: در غزلخوانی تو


        آه از آن آبادی 

                       که در آن کوه رود

                                رود، مرداب شود

                                         و در آن بلبل سرگشته سرش را به گریبان ببرد

                                         و نخواند دیگر ... 

من و تو ...

     بلبل و کوه و رودیم

                               راز ماندن جز،

                               در رفتن من، ماندن تو، رفتن یاران سفر کرده‌مان نیست!

                                                                                                                  بدان ...


«ابوالفضل سپهر»، «کتاب دفتر سرخ»

A3man ..
۱۰:۲۰۱۹
شهریور

دوباره دفتر شعرم در اختیار شماست

و هر غزل که نوشتم به افتخار شماست

همیشه نام شما را به شعر میگویم

اگرچه شعر خودش نام مستعار شماست

از ابتدای غزل بوی یاس می‌آید

بهار گفته که این عطر یادگار شماست

و باز گفته که با این غزل خبر بدهم

ـ خوشا به حال غزل که خبرنگار شماست ـ

که سبزه موقع تحویل سال بی‎تاب است

که باغ همیشه در انتظار شماست

به انتظار رسیدم دلم بهانه گرفت

به گریه گفت که این واژه از تبار شماست

شما که دیدنتان آرزوی دیرینه است

و خواب هرشب هرکس که دوست دار شماست 

*************

دعا و گریه ما سالهاست بی‌اثر است

اگر صلاح بدانید کار، کار شماست


«لیلا تقوی مطلق»


A3man ..
۱۰:۱۲۱۹
شهریور

«غرقه»            به یاد آوردم، 

                          بوسه گاهم را

                                         سردی فلزی را زیر انگشتانم!

بویی مشامم را پر کرد،

                            و من ...

   سخت، بی‌امان، با درد،

                                  گریستم؛

     بر بارگاهت ...

بانو!

                    شدم غرق و زنده شدم انگار

                                   از درون امواجت !          
                         

A3man ..