FIRST SKY

میجویمش، با من باش ...

میجویمش، با من باش ...

FIRST SKY

وقت آن امد که من سوگندها را بشکنم
بندها را بر درانم پندها را بشکنم
چرخ بد پیوند را من برگشایم بند بند
همچو شمشیر اجل پیوندها را بشکنم
پنبه ای از لاابالی در دو گوش دل نهم
پند نپذیرم ز صبر و بندها را بشکنم
مهر برگیرم ز قفل و در شکر خانه روم
تا ز شاخی زان شکر این قندها را بشکنم

تا به کی از چند و چون ؟ آخر ز عشقم شرم باد !
کی ز چونی برتر آیم چندها را بشکنم ؟

آخرین مطالب
نویسندگان

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کوه» ثبت شده است

۱۰:۲۷۱۹
شهریور

کوه پرسید ز رود

زیر این سقف کبود

راز ماندن در چیست ؟

گفت:

      در رفتن من

                کوه پرسید: و من ؟

گفت:

     در ماندن تو

               بلبلی گفت: و من ؟

خنده‌ای کرد و بگفت: در غزلخوانی تو


        آه از آن آبادی 

                       که در آن کوه رود

                                رود، مرداب شود

                                         و در آن بلبل سرگشته سرش را به گریبان ببرد

                                         و نخواند دیگر ... 

من و تو ...

     بلبل و کوه و رودیم

                               راز ماندن جز،

                               در رفتن من، ماندن تو، رفتن یاران سفر کرده‌مان نیست!

                                                                                                                  بدان ...


«ابوالفضل سپهر»، «کتاب دفتر سرخ»

A3man ..