FIRST SKY

میجویمش، با من باش ...

میجویمش، با من باش ...

FIRST SKY

وقت آن امد که من سوگندها را بشکنم
بندها را بر درانم پندها را بشکنم
چرخ بد پیوند را من برگشایم بند بند
همچو شمشیر اجل پیوندها را بشکنم
پنبه ای از لاابالی در دو گوش دل نهم
پند نپذیرم ز صبر و بندها را بشکنم
مهر برگیرم ز قفل و در شکر خانه روم
تا ز شاخی زان شکر این قندها را بشکنم

تا به کی از چند و چون ؟ آخر ز عشقم شرم باد !
کی ز چونی برتر آیم چندها را بشکنم ؟

آخرین مطالب
نویسندگان

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بصیرت» ثبت شده است

۱۳:۰۷۱۹
مهر

1- زمینه سازی ظهور.

2- شناسایی اهمیت، آثار و وظائف. *

3- دشمن شناسی مهدویت و بصیرت در باب فعالیت‌های مهدویت.

4- آسیب‌شناسی مهدویت.


* ذهنیت منفی در باب کشتار و خونریزی بعد از ظهور حضرت حجت (عج) در زمان قاجار و از طریق فرقه‌های بابی و بهایی ترویج شد.