FIRST SKY

میجویمش، با من باش ...

میجویمش، با من باش ...

FIRST SKY

وقت آن امد که من سوگندها را بشکنم
بندها را بر درانم پندها را بشکنم
چرخ بد پیوند را من برگشایم بند بند
همچو شمشیر اجل پیوندها را بشکنم
پنبه ای از لاابالی در دو گوش دل نهم
پند نپذیرم ز صبر و بندها را بشکنم
مهر برگیرم ز قفل و در شکر خانه روم
تا ز شاخی زان شکر این قندها را بشکنم

تا به کی از چند و چون ؟ آخر ز عشقم شرم باد !
کی ز چونی برتر آیم چندها را بشکنم ؟

آخرین مطالب
نویسندگان

بالاتر از سیاهی رنگی نیست ...

چهارشنبه, ۱۳ شهریور ۱۳۹۲، ۰۷:۲۴ ب.ظ

 مــرا دخـتر خانـــوم مے نـامــند. غرورے دارم کـ‌ه براے تنها نبودن ،‌ لـه نمـﮯ شود.

 احساسـﮯ دارم کـ‌ه با منطق ِگدایان نمـﮯ سازد.

 قلبــﮯ دارم کـ‌ه هنوز تیزے خنجر نامردے را نخوردهـ استـــ و زیـبایــﮯ هایـﮯ دارم کـ‌ه حراج چشم هاے بیگانـ‌ه نخواهد شد! 

اینگونه است مشق شب های دخترانه من...
تمامـ ِ رنگ های دنیــا روسیاه مـﮯ شوند وقتـﮯ سیاهـﮯ  ِ چادرم ،  قد عَلم مـﮯ کند!

چـﮧ خوب مـﮯ دانستند قدیمـﮯ تـر هآ: "بـالاتـر از سیاهـﮯ رنگـﮯ نیست "


منبع : http://mosbataye-bahejab.blogfa.com/
برگرفته از: مثبت های باحجاب